Zajęcia dodatkowe
ramka-4

PROWADZIMY ZAJĘCIA DODATKOWE:
– język angielski
– rytmika
– tańce
– logopeda
– gimnastyka ogólnorozwojowa
– zajęcia plastyczne