Ramowy rozkład dnia

6.20 – 8.10  Przyjmowanie dzieci do żłobka
– czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,
– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
– czas na realizację własnych pomysłów i fantazji
– możliwość konsultacji rodziców z opiekunami

8.10 – 8.30 Przygotowanie do śniadania
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 –10.00 Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci. Realizacja planu pracy żłobka.
– zajęcia edukacyjne oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego
– zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą
– zabawy plastyczne,
– zajęcia rytmiczne
– zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia
– zabawy paluszkowe, małe formy teatralne

10.00 – 10.15 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne
– trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

10.15  – 11.30 Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)

11.30 –11.50 Przygotowanie do obiadu
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

11.50 – 12.20 Obiad

12.20 – 12.30 Przygotowanie do drzemki
– wyciszenie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki.

12.30 – 13.50 Czas na sen lub leżakowanie

13.50 – 14.00 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne
– trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

14.00 – 14.30 Zupa

14.30 – 15.00 Podwieczorek. Czynności pielęgnacyjne.

15.00-16.30 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.
– zabawy ruchowe
– zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, rysowanki, zabawy konstrukcyjne)
– czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.